HECE

MTA ELTE | LENDÜLET RESEARCH GROUP | HUMANISM IN EAST CENTRAL EUROPE

Digital Scholarly Editions: Manuscripts, Texts, and TEI Encoding Summer School – Klosterneuburg (Austria) Mon 25 – Fri 29 June 2018

This Summer School is designed for students who wish to acquire the skills necessary to make a digital scholarly edition. No prior knowledge of the technologies is required, but candidates are expected to have a particular interest in scholarly digital editing, for their own research or their professional projects.

The course will be a “flipped classroom” experience: before the Summer School, the students will be asked to follow an online course to acquire the theoretical foundation. The Summer School itself will consist in very practical sessions, combining exercises based on the theoretical course and conversations with leading international experts. Students are also encouraged to bring their own material for a prospective digital edition, and their questions.

The course will be hosted in the magnificent monastic library of Klosterneuburg, in the outskirts of Vienna in Austria. During our sessions, we will take advantage of the exceptional manuscript collections of the library.

The course is free for the selected candidates, and they will have their travel and accommodation funded. They are expected to bring their own laptop.

Main organiser: Marjorie Burghart

Az érdeklődő magyar hallgatók keressék Kiss Farkas Gábort (kiss.farkas@btk.elte.hu).

Szegedre és Budapestre látogat Pablo Toribio Pérez, Martin Seidel ‘Origo et fundamenta religionis christianae’ című alapvető teológiai művének egyik kiadója

Az Szegedi Tudományegyetem Magyar Irodalmi Tanszéke és az MTA-ELTE Humanizmus Kelet-Közép-Európában Lendület Kutatócsoport közös meghívására Szegedre és Budapestre látogat Pablo Toribio Pérez (Centro de Ciencias Humanas y Sociales, Instituto de Lenguas y Culturas del Mediterráneo y Oriente Próximo, Departamento de Estudios Griegos y Latinos), Martin Seidel ‘Origo et fundamenta religionis christianae’ című alapvető teológiai művének egyik kiadója. Seidel jelentős hatással volt az 1620-as években Péchi Simonra és az erdélyi szombatos mozgalomra.

Szegedi előadásaira előadásaira minden érdeklődőt várunk a
Sík Sándor irodalmi olvasóba:

2018. február 5. hétfő 18 óra:

Christoph Sand and Benedykt Wiszowaty: posthumous conversations on ancient heretics (a késő 17. századi antitrinitárius historiográfia korai egyháztörténeti reflexiói)

2018. február 6. kedd 18 óra:

Seidel’s Origo: a paradoxical way into the Radical Enlightenment
címmel Martin Seidel Origo et fundamenta religionis christianae c. művének kiadójaként a szöveg eszmetörténeti jelentőségéről tart előadást.

2018. február 7. szerda 18 óra:

The antitrinitarianism of Isaac Newton’s General Scholium reconsidered címmel Newton latin kéziratát mutatja be.

2018. február 8-án Budapesten tartunk kötetbemutatót és előadást, melynek pontos helyét és időpontját hamarosan közöljük.

MTA - ELTE Humanism in East Central Europe fényképe.

[Részletek]

Régebbi angol irodalommal foglalkozó, PhD fokozattal rendelkező kollégát keres az ELTE BTK.

Eötvös Loránd Tudományegyetem

                           

a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Eötvös Loránd Tudományegyetem
Bölcsészettudományi Kar, Angol-Amerikai Intézet, Anglisztika Tanszék

egyetemi adjunktus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1088 , Rákóczi út 5.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az ELTE Bölcsészettudományi Kara Angol-Amerikai Intézetének Anglisztika Tanszékén végzett munkában való részvétel. Tartson gyakorlati és elméleti kurzusokat, illetve vizsgákat az anglisztika alábbi részterületeinek valamelyikén, vagy ezek valamilyen kombinációjában: • középkori és kora újkori irodalom és kultúra, • 18. és 19. századi regényirodalom, • kultúratudomány és intermedialitás, • kultúrtörténet, Lásson el további, általános jellegű irodalom- és kultúratudományi kurzusokat is (pl. “Bevezetés az irodalomtudományba”, “Szövegolvasás”), illetve szükség esetén, az intézetigazgató és a tanszékvezető felkérése alapján az Angol-Amerikai Intézeten belüli társtanszékeket segítse ki nyelvi (pl. tudományos íráskészség) és kulturális (pl. országismereti) kurzusok meghirdetésével. Oktatói feladatait a tanszékvezető által meghatározott módon, heti 12 tanórában lássa el. Önállóan vagy az illetékes tantárgyfelelős irányításával készítsen kurzusleírásokat, vegyen részt a tantárgyfejlesztés és az oktatási minőségbiztosítás feladataiban. Vezessen szakdolgozatokat a kutatási területeinek megfelelő és a tanszékvezetővel egyeztetett témakörökben. Végezzen kutatómunkát az általa művelt tudományterületen, ennek eredményeit rendszeresen publikálja, felkérésre vegyen részt a tanszéki kiadványok szerkesztésében. [Részletek]

The Early Modern Literature in Hungary Program of the Doctoral School of Literary Studies at the Eötvös Loránd University is looking for applicants to its PhD program in Early Modern Literature.

The PhD program consists of 2+2 years of doctoral studies. After the first two years, candidates must take a comprehensive exam from their specialty. The dissertation is to be finished within five years of the admission.

Our doctoral students might participate in the work of the MTA-ELTE Humanism in East Central Europe Lendület Research Group (hece.elte.hu). We are looking for candidates who would be able to cover the following fields of study: 1. Literature of the Catholic Reform in Central Europe. 2. The literature of the cities in the Carpathian basin. Dissertations can be submitted in English, or Hungarian. In case of interest, please contact Farkas Gábor Kiss (kiss.farkas@btk.elte.hu) well in advance about your field of studies and the possible topic of your dissertation.

Students from the member states of the EU and admitted to the state financed branch of the program receive a monthly stipend for 48 months (at present 140.000 HUF in the first two years, 180.000 HUF in the second two years). Students from outside the EU may apply for funding from the Stipendium Hungaricum foundation (http://studyinhungary.hu/…/call-for-applications-2018-2019.…; the deadline for the non-EU application is February 16, 2018!)

The deadline for the the application is April 20, 2018 (http://www.btk.elte.hu/phd/felveteli).

[Részletek]

Az ELTE BTK Irodalomtudományi Doktori Iskolájának Magyarországi barokk programja felhívást hirdet doktori (PhD) képzésére

A doktori képzés 2+2 éves; az első két évet komplex vizsga zárja, amelynek letétele után a jelölt folytathatja kutatásait. A doktori értekezés befejezésére a kezdéstől számítva öt év áll rendelkezésre.

A doktori képzés alatt a jelölt részt vehet az MTA-ELTE Humanizmus Kelet-Közép-Európában Lendület kutatócsoport munkájában. A jelenlegi fő kutatási területek: 1. a katolikus megújulás irodalma latinul és magyarul Magyarországon és Közép-Európában (ajánlott nyelvtudás: magyar, latin, közép-európai nyelvek). 2. A városok irodalma a 17. században a Kárpát-medencében (ajánlott nyelvtudás: latin, német). A kutatási terület pontos megbeszéléséhez kérjük, vegye fel a kapcsolatot jóval a jelentkezési határidő előtt a program vezetőjével, Kiss Farkas Gáborral (kiss.farkas@btk.elte.hu).

A doktori képzés ideje alatt a támogatott képzésre felvett hallgatók állami ösztöndíjat kapnak, melynek összege jelenleg havonta 140.000 Ft az első két évben, 180.000 Ft a második két
évben.

A jelentkezés határideje: 2018. április 20. További részletek az ELTE BTK doktori képzésének oldalán (http://www.btk.elte.hu/phd/hirek) találhatók.

[Részletek]

3 Postdoctoral Positions at Centre for Medieval Literature (SDU and University of York)

The Centre for Medieval Literature (CML) at the University of Southern Denmark (SDU, Odense) and the University of York invites applications for a total of three postdoctoral positions. (It is possible to apply to both universities with the same research plan, but you must make separate applications following the procedures of each institution.)

The position available at the University of Southern Denmark (Department of History) is a 3-year post with a start date of September 1, 2018.

The two positions available at the University of York (Department of English and Related Literature) are 2 year, 11-month posts with a start date of September 1, 2018. Applications to York need to be made through the University of York system and will be advertised in due course.

The CML’s research is interdisciplinary and multilingual, combining literary study with history, history of art, history of science, and other disciplines. We cover a broad range of topics addressing texts within and, especially, beyond the established medieval literary canons. The CML works to establish theoretical models for the study of medieval literature in a European scale. Our research is organised in three main research strands: Imperial Languages, Canon and Library, and Transformations and Translocations.

Successful candidates will be committed to 1) high quality research 2) collaboration which unites scholarship across disciplines and languages, 3) creating a shared research environment across both universities, and 4) situating their research within a wider European framework. [Részletek]

Offre d’emploi – Appel à candidature pour les contrats post-doctoraux 2018-2019 (Labex Hastec)

Dernier appel à candidature pour le LabEx Hastec

Le labEx Hastec est évidemment soucieux de l’aide à apporter aux jeunes chercheurs dans la mise en œuvre de son programme. Notre Laboratoire d’Excellence en histoire et anthropologie des savoirs, des techniques et des croyances (HASTEC) propose pour l’année universitaire 2018-2019, 9 contrats post-doctoraux (1 an) à de jeunes chercheurs inscrivant leur enquête dans les champs thématiques du LabEx.

Appel d’offre et constitution du dossier de candidature (à compléter)

Contrat post-doctoral – fiche de renseignements (à compléter)

Obligation des chercheurs Post-doc du labEx Hastec

Liste des laboratoires partenaires du LabEx Hastec (les correspondants scientifiques doivent être membres du Labex Hastec)

Ensuite une fois sur cette page, cliquez sur liste des membres Hastec pour chaque laboratoire

postdoc-2018-2019-aap-612x300

Dépôt du dossier de candidature

Pour les candidatures aux contrats post-doctoraux, le dossier de candidaturedoit être envoyé sous forme électronique au format .pdf (un seul fichier portant le nom du candidat) et la publication significative (aussi au format .pdf), avant le mardi 6 février 2018 (à 9h), au Service de la Recherche de l’EPHE, à l’attention de M. Sylvain Pilon, Chargé d’appui à la coordination du LabEx Hastec : coordinateur.hastec@ephe.sorbonne.fr

M. [Részletek]

COST-Action IS 1310 ‘Reassembling the Republic of Letters’ Training School in Tallinn

COST-Action IS 1310 ‘Reassembling the Republic of Letters’
Training School in Tallinn, Estonia, 13–16 March 2018
‘EMLO on the road’

Generously funded by COST Action IS 1310, the Under and Tuglas Literature Centre of the Estonian Academy of Sciences is hosting the third ‘Reassembling the Republic of Letters’ Digital Humanities Training School, in Tallinn.

We invite researchers to submit applications to a Training School to be held in Tallinn from 13 March to 16 March 2018.

Aims

The aim of the Training School is to teach participants to collate, standardize, and prepare for publication early modern correspondence metadata in a format that is compatible with a union catalogue in addition to meeting the needs and requirements of the contributing scholar’s own work and focus of research.

Format

The training sessions will be conducted by Miranda Lewis (Editor) and Charlotte Marique (Editorial Assistant) of the online database Early Modern Letters Online [EMLO], which is maintained by the Cultures of Knowledge project at the University of Oxford. Using tools developed specifically for metadata preparation, and in combination with standards that enable interoperability, participants will learn how to collate and structure epistolary metadata for publication in a union catalogue. Attendees will be shown how to take advantage of pre-existing, standardized early modern person and place metadata, together with relevant associated authority file references and links. [Részletek]

A QUESTION OF LIFE AND DEATH LIVING AND DYING IN MEDIEVAL PHILOSOPHY

XXIII annual Colloquium of the SIEPM 
University of Leuven
10-12 October 2018

Living and dying are essential concepts in Aristotelian natural philosophy and psychology. It is then no surprise that, when the libri naturales were translated into Latin from the twelfth century onwards, this gave birth to an extensive interpretative tradition in the Latin West, in which life and death as conceived by Aristotle were theorized and reflected upon, for example in the numerous commentaries on the De anima but also on the Parva Naturalia. Yet, medieval inquiry into living and dying is not limited to natural philosophy nor to the Aristotelian tradition, but can also be found in ethics, metaphysics, theology, and medicine, and in other domains. The primary purpose of this conference is then to study the way in which medieval Latin authors interpreted, elaborated, and questioned the Aristotelian theories of living and dying in the realm of natural philosophy. At the same time, it intends to put this Latin interpretative tradition in a broader context. Thus, we invite scholars to study the reception of the Aristotelian views in other linguistic traditions (Byzantine, Arabic, Hebrew, vernacular). Likewise, we welcome proposals that study medieval theories on living and dying outside the Aristotelian framework, both in natural philosophy and other domains.

[Részletek]