HECE

MTA ELTE | LENDÜLET RESEARCH GROUP | HUMANISM IN EAST CENTRAL EUROPE

A HECE az Eltefeszten, október 12-én

2018. OKTÓBER 12.

10:00-10:45

A kultúra aktualitásai 

Előadó: Seregi Tamás adjunktus, Művészetelméleti és Médiakutatási Intézet, Esztétika Tanszék
Helyszín: A épület 047.

11:00 – 11:45

Az archaikus görög nőgyűlölet okai 

Előadó: Németh György egyetemi tanár, Történeti Intézet, Ókortörténeti Tanszék
Helyszín: A épület 047.

13:00-13:45

Reneszánsz mémek ― feljegyzések egy műfaj múltjáról 

Előadó: Kiss Farkas Gábor egyetemi docens, Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézet, Régi Magyar Irodalom Tanszék
Helyszín: A épület 047.

URL: https://www.elte.hu/content/a-bolcseszettudomanyi-kar-programjai.t.17404 [Részletek]

Ut pictura meditatio – A győri volt jezsuita rendház díszlépcsője

A MERCURIALES előadássorozat hatodik szemeszterének első előadása

Kusler Ágnes
(ELTE BTK Filozófiatudományi Doktori Iskola, Művészettörténeti-tudományi doktori program, doktorjelölt):

„Ut pictura meditatio” – Javaslat a győri volt jezsuita rendház díszlépcsőjének kontextuális elemzésére korábban nem vizsgált vizuális előképek segítségével
2018. október 3., szerda, 16 óra 
ELTE BTK, Budapest, Múzeum krt. 4/A, 329. 
(Ajtónyitás: 15:45)

Előadásomban a győri jezsuita (ma bencés) rendház barokk díszlépcsőjének emblematikus jellegű ikonográfiai programját elemzem korábban nem vizsgált vizuális előképek és analógiák bevonásával. A lépcső dekorációját ismeretlen mester készített 1697-ben, a gazdag stukkókeretbe foglalt falképek programjának középpontjában Szűz Mária tisztelete áll. A képi és szöveges elemeket is magukba foglaló képsorozat vázát a „Salve Regina” imádság adja, amelynek minden sorát önálló pictura jeleníti meg a kétkarú lépcsőház mennyezetén. Az imádság mellett további picturákból és inscriptiókból összeálló szimbolikus ábrázolások sora Mária ismert és kevésbé ismert titulusait jelenítik meg tipologikusan kapcsolódó ószövetségi referenciák segítségével. A lépcső ikonográfiai programjának elemzése során az eddigiekben vizuális előképek használatának kérdése nem merült fel, azonban véleményem szerint a dekoráció legpontosabb értelmezéséhez a kulcsot éppen a jezsuita Mária-kultusz egy bizonyos sokszorosított grafikai sorozata szolgáltatja. Előadásom során az előképek és a győri lépcső ikonográfiai párhuzamainak felmutatását követően a dekorációs program ikonológiai elemzésére teszek kísérletet, végül pedig az emléket az ausztriai jezsuita rendtartomány képzőművészeti alkalmazott emblematikájának kontextusában helyezem el. [Részletek]

Nyelvemlékek, kódexek és régi könyvek nyomában Kutatók Éjszakája

Kiállítással és konferenciával várjuk az érdeklődőket a Kutatók Éjszakáján.

2018. szeptember 28., péntek, 18:00–20:00, Országos Széchényi Könyvtár, 1014 Budapest, Szent György tér 4-5-6.

A képen a következők lehetnek: dohányzás

Hogyan élik túl az évszázadokat a régi nyelvemlékek, kódexek, könyvek? Miről mesélnek lapjaik a szakértőknek és rajtuk keresztül a nagyközönségnek? Mi a történetük? Hogyan kerülnek a közgyűjteményekbe, és mit tehetünk értük? Ilyen és ehhez hasonló kérdésekre keresik a választ az est szakértő előadói, miközben az érdeklődők megtekinthetik a nemrég felfedezett nyelvemléket, valamint a második világháború viszontagságaiból megmenekülő, egykor a legrégibb magyar énekeskönyv elpusztult kódexével egybekötött, 1559-es világtörténetet.

18:00 Lauf Judit (Országos Széchényi Könyvtár): Nyelvemlék a sorok között „ékes tartóba”

Lehet-e még nyelvemléket találni? Milyen nyelven gondolkodott egy 16. századi klerikus? Sok egyéb mellett ezeket a kérdéseket veti föl egy liturgikus nyomtatott könyv sorai között megbúvó, legújabban felfedezett nyelvemlékünk. Vizsgálni fogjuk, hogy a díszes budai kötésben fennmaradt pálos misekönyv milyen válaszokat kínál e furcsa kérdésekre. Kideríthető-e annak a korai magyar nyelvű szöveget beíró szerzetesnek a kiléte?

18:20 Boér Hunor (Székely Nemzeti Múzeum): Cantio iucunda (egy kiállításról)

1945 május 29-én a zalaegerszegi vasútállomás bombázását a sepsiszentgyörgyi Székely Nemzeti Múzeum 25 855 menekített okiratából és könyvéből három élte túl, köztük Székely Estván egy krakkói, 1559-es Chronicája, amely Kis Böndi János vasutasnak köszönhetően menekült meg, és most az Országos Széchényi Könyvtár által restauráltan kerülhet haza tulajdonosához. [Részletek]

HUMANISTICA LOVANIENSIA

Journal of neo-latin studies

The Fall 2018 issue (volume 67.2) of HL has just been published online.
You can read and download all articles for free on humanistica.be.

Table of Contents:

ARTICLES

– Maria Teresa Laneri, Su tre corrispondenti di Marcantonio Sabellico. Proposte di identificazione (237-256)

– Stefan Weise, Alter Theocritus? Joachim Camerarius’ griechische Supplemente zu Theokrits Herakliskos und dem sogenannten Herakles leontophonos (257-299)

– Kevin Bovier, Ange Cappel et l’Agricola de Tacite. Une traduction ancrée dans son époque (301-341)

– Robert Offner, Peter Pauly, Briefe von Thomas Jordanus von Klausenburg an Carolus Clusius (343-378)

– Lindsay G. Gibson, John Kuhn, James Leeke, George Herbert, and the Neo-Latin Contexts of The Church Militant (379-425)

– Stuart M. McManus, Classica Americana. An Addendum to the Censuses of Pre-1800 Latin Texts from British North America (427-467)

MISCELLANEA

– Mikhail Shumilin, Two Textual Notes on Maffeo Vegio’s Antonias (469-472)

– Luigi Silvano, An Admirer of Beccadelli’s Hermaphroditus: Antonio da Pescia (473-477)

NEO-LATIN STUDIES ARE COMING HOME! A half-century after the first IANLS conference was organized in Leuven, in August 2021 the Congress of the International Association for Neo-Latin Studies will again be hosted by the Seminarium Philologiae Humanisticae. For more information please visit ianls2021.com.

[Részletek]

Teológia és antropológia Konferencia Vidrányi Katalin emlékére

2018. szeptember 21-22., ELTE BTK, Múzeum krt. 4-8, A épület, 330-as terem.

Szeptember 21., péntek
10.00-10.45 Somos Róbert: Órigenész Zsoltár-homíliáinak teológiája
10.45-11.30 Bugár M. István: Napba nézni: egy metafora története és a teológiai episztemológia
11.30-11.45 szünet
11.45-12.30 Bene László: Nüsszai Gergely az emóciókról
12.30-13.15 Geréby György: Apologia pro Augustino
13.15-14.30 ebédszünet
14.30-15.15 Heidl György: Ágoston az elhunytak miatti szomorúságról
15.15-16.00 Kendeffy Gábor: Szent Ágoston a szexualitásról
16.00-16.45 Gábor György: Szent Ágoston antijudaizmusa
16.45-17.15 szünet
17.15-17.45 Ferencz Sándor: Az a bizonyos „karosszék”. (Hitelesség, személyesség, ízlés)
17.45-18.00 Könyvbemutató

Szeptember 22., szombat
10-10.45 Németh Csaba: Szent Ágoston és Richardus Rufus, Areopagita és Thomas Gallus: egy ágostoni közhely átalakulása
10.45-11.30 Perczel István: Nesztoriosz, Küroszi Theodorétosz és követőik, avagy hogyan rejtsük el meggyőződésünket az üldöztetés idején?
szünet 11.30-11.45
11.45-12.30 Schmal Dániel: Szent Ágoston és a modernitás
12.30-13.15 Molnár Péter: Scientia politica Dominicus Gundisalvi De diuisione philosophiae- jában
13.15-14.30 ebédszünet
14.30-15.15 Almási Gábor: Themisztiosz toleranciagondolata a 16. században
15.15-16.00 Szegedi Nóra, “Antropológiai fordulat”: Vidrányi Katalin Kant-értelmezésének és teológiai elképzeléseinek összefüggése
16.00-16.45 Tatár György: Az Elvarázsolt Völgy
16.45-17.15 szünet
17.15–17.45 Thuróczy Gergely: Emlékek szubjektív origója. A Tanárnőről, negyed évszázad múltán [Részletek]

Hamlet in Wittenberg: Civic and Princely Education

Az MTA BTK Filozófiai Intézete tisztelettel meghív minden érdeklődőt nemzetközi konferenciájára, melynek címe:

Hamlet in Wittenberg: 
Civic and Princely Education in Early Modern Europe

Időpont: 2018. szeptember 28-29.
Helyszín: MTA BTK Filozófiai Intézet
HTK, Tóth Kálmán utca 4., 7. emelet, B.7.16

Keynote előadók:
James Hankins (Harvard University)
Jan Waszink (Leiden University)

Részletes program: https://hamlet-in-wittenberg.webnode.hu/programme/

Mindenkit szeretettel várunk!
MTA BTK Filozófiai Intézet

[Részletek]

Felhívás a XXXIV. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Humán Tudományi Szekciójában való részvételre

1. Általános információk, rendezők

A rendezvény szervezője: Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar A Szekció honlapjának címe: humanotdk2019.elte.hu A Szekció e-mail címe: humanotdk2019@btk.elte.hu
A rendezvény időpontja: 2019. április 24-26.
Dr. Nagy Balázs | egyetemi docens, kari TDT-elnök Középkori és Kora Újkori Egyetemes Történeti Tanszék E-mail: nagy.balazs@btk.elte.hu
Dr. Vadas András | egyetemi tanársegéd Középkori és Kora Újkori Egyetemes Történeti Tanszék E-mail: vadas.andras@btk.elte.hu
Seres Dániel | PhD-hallgató E-mail: dseres@caesar.elte.hu
Fésű Anna Magdolna | egyetemi hallgató E-mail: annamagdolna@caesar.elte.hu
Az Országos Tudományos Diákköri Tanács, a Humán Tudományi Szakmai Bizottság, valamint a rendező Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kara ezúton meghirdeti a XXXIV. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Humán Tudományi Szekcióját, az alábbi felhívásban szereplő feltételek mellett.
A XXXIV. OTDK Humán Tudományi Szekciójában való részvétel és nevezés feltételeit a XXXIV.OTDK központi felhívása, valamint a Humán Tudományi Szakmai Bizottság jelen felhívása tartalmazza.

2. Részvételi feltételek

2.1. Részvételre jogosultak köre

A XXXIV. OTDK-n azok a pályamunkák és szerzőik (amennyiben a pályamunka többszerzős, úgy valamennyi szerző) vehetnek részt, amelyek és akik megfelelnek a XXXIV. Országos Tudományos Diákköri Konferencia központi felhívásában foglalt feltételeknek (részletek a XXXIV. OTDK központi felhívásának 2. számú mellékletében).
A külhoni egyetemista és főiskolás önképzőkörösök a magyarországiakéval azonos szakmai feltételekkel vehetnek részt a XXXIV. OTDK-n. Ennek részleteit a XXXIV.
[Részletek]

Az MTA állásfoglalása az ITM innovációs koncepciójáról és javaslatai a benyújtott költségvetési törvénytervezettel kapcsolatban

“A Magyar Tudományos Akadémia állást foglalt az Innovációs és Technológiai Minisztérium innovációs koncepciójáról, és Palkovics László miniszter kérésére saját javaslatokat fogalmazott meg a benyújtott költségvetési törvénytervezettel kapcsolatban. Az állásfoglalást és a javaslatokat az MTA június 29-én elküldte a miniszternek, majd eljuttatta az Országgyűlés Költségvetési Bizottságának és Kulturális Bizottságának is. Az állásfoglalást és a javaslatokat teljes terjedelmükben közöljük.”

Részletek:

http://mta.hu/mta_hirei/az-mta-allasfoglalasa-az-itm-innovacios-koncepciojarol-es-javaslatai-a-benyujtott-koltsegvetesi-torvenytervezettel-kapcsolatban-108867

 

Kapcsolódó kép [Részletek]