HECE

MTA ELTE | LENDÜLET RESEARCH GROUP | HUMANISM IN EAST CENTRAL EUROPE

?>

A MERCURIALES sorozat ötödik szemeszterének harmadik alkalma

Endrődi Gábor
(ELTE BTK Művészettörténeti Intézet):

Phoebus sugara, Apollo lantja
Új javaslat Lukas Cranach Cuspinianus-portrédiptychonjának értelmezésére

Időpont: 2018. március 7., szerda, 16:00

Helyszín: Elte Btk Múzeum krt. 4/A, Horváth János-terem (3. em. 329.)

Az ELTE BTK MIKI Régi Magyar Irodalom Tanszéke és az
MTA-ELTE Humanizmus Kelet-Közép-Európában Lendület Kutatócsoport MERCURIALES címmel szerda délutánonként 16.00 órai kezdettel szemináriumsorozatot szervez, ahol elsősorban még folyamatban levő, formálódó kutatásokat kívánunk bemutatni. A problémafelvető előadások hossza 30-45 perc, amelyet vita követ.

Az előadásra mindenkit szeretettel várunk.

MTA - ELTE Humanism in East Central Europe fényképe. [Részletek]

Áron Orbán: Born for Phoebus: Solar-astral Symbolism and Poetical Self-representation in Conrad Celtis and his Humanist Circles

Megjelent munkatársunk, Orbán Áron könyve!

MTA - ELTE Humanism in East Central Europe fényképe.

Fifteenth- and sixteenth-century Germany witnessed − as did Renaissance Europe in general − growing concern for the secrets of nature and the correspondence between micro- and macrocosm. Although the interest in these secrets by Conrad Celtis (1459-1508), the “Arch-Humanist” of Germany, has long been highlighted in scholarship, the function of solar-astral ideas in his poetry, the poetological dimensions of the rich cosmic symbolism in his oeuvre has not received focused scholarly attention before. This study reveals the solar and astral (mainly astrological) symbolism in the works of Celtis and some of his humanist friends, and investigates the various intriguing ways this cosmic symbolism was used for self-representative purposes.

 

http://www.praesens.at/praesens2013/?p=6463

  [Részletek]

A MERCURIALES sorozat ötödik szemeszterének második alkalma.

The second event of the fifth semester of MERCURIALES series.
(SZERDÁN és CSÜTÖRTÖKÖN! / on WEDNESDAY and THURSDAY!)

A Performanz der Heiligkeit am Beispiel Markgraf Leopolds III. von Österreich kutatócsoport előadás-sorozata.
The lecture series of the Performanz der Heiligkeit am Beispiel Markgraf Leopolds III. von Österreich research group.
.
Február 28., szerda, 16 óra / 28th of February, 4 p.m.
ELTE, Budapest, Múzeum krt. 4/A, #329

Michael Grall / Edith Kapeller
(DOC-Team, Institut für Mittelalterforschung, Osztrák Tudományos Akadémia / Österreichische Akademie der Wissenschaften, Bécs / Vienna):
“The Babenberg genealogy at Klosterneuburg: The role of the Hungarian people in text and image”

Március 1., csütörtök, 16 óra / 1st of March, 4 p.m.
ELTE, Budapest, Múzeum krt. 4/A, #329

Julia Anna Schön / Sabine Miesgang
(DOC-Team, Institut für Mittelalterforschung, Osztrák Tudományos Akadémia / Österreichische Akademie der Wissenschaften, Bécs / Vienna):
“Saint Leopold and Saint Stephen: Canonized rulers and their relevance in the Middle Ages and the Early Modern Period”

MTA - ELTE Humanism in East Central Europe fényképe. [Részletek]

“Early Concepts of Man and Nature: Universal, Local, Borrowed”

The interdisciplinary Research Training Group (GRK) 1876 “Early Concepts of Man and Nature: Universal, Local, Borrowed”
established by the German Research Foundation (Deutsche Forschungsgemeinschaft) at Johannes Gutenberg University
Mainz invites applications for a four-year postdoc position (wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in, 13 TV-L 100%) starting on April 1, 2018.
The GRK is directed by scholars from the fields of Egyptology, Ancient Near Eastern Studies, Pre- and Protohistorical Archaeology (Pleistocene Archaeology), Near Eastern Archaeology, Classical Archaeology, Classics (Greek and Latin),
Byzantine Studies and Medieval German Studies.
In the GRK’s research program, the object is to record examples of concepts of man and nature in the Near Eastern, Northeast African and European area in the period dating from ca. 100.000 years B.C.E. until the Middle Ages – based on textual, pictorial and material sources – and to study them from a culturally immanent as well as transcultural perspective.
Four main focal subject areas have been defined:
(1) Primordial conditions and elements, the origin and the end of the world;
(2) Natural phenomena, the forces of nature, and natural catastrophes;
(3) Flora, fauna, and natural environment;
(4) The conceptualization of the human body, of disease, healing and death.

For detailed information regarding our program for research and training and the academic staff involved, please refer to our
homepage (http://www.blogs.uni-mainz.de/fb07-grk-man-nature/).

[Részletek]

Digital Scholarly Editions: Manuscripts, Texts, and TEI Encoding Summer School – Klosterneuburg (Austria) Mon 25 – Fri 29 June 2018

This Summer School is designed for students who wish to acquire the skills necessary to make a digital scholarly edition. No prior knowledge of the technologies is required, but candidates are expected to have a particular interest in scholarly digital editing, for their own research or their professional projects.

The course will be a “flipped classroom” experience: before the Summer School, the students will be asked to follow an online course to acquire the theoretical foundation. The Summer School itself will consist in very practical sessions, combining exercises based on the theoretical course and conversations with leading international experts. Students are also encouraged to bring their own material for a prospective digital edition, and their questions.

The course will be hosted in the magnificent monastic library of Klosterneuburg, in the outskirts of Vienna in Austria. During our sessions, we will take advantage of the exceptional manuscript collections of the library.

The course is free for the selected candidates, and they will have their travel and accommodation funded. They are expected to bring their own laptop.

Main organiser: Marjorie Burghart

Az érdeklődő magyar hallgatók keressék Kiss Farkas Gábort (kiss.farkas@btk.elte.hu).

Szegedre és Budapestre látogat Pablo Toribio Pérez, Martin Seidel ‘Origo et fundamenta religionis christianae’ című alapvető teológiai művének egyik kiadója

Az Szegedi Tudományegyetem Magyar Irodalmi Tanszéke és az MTA-ELTE Humanizmus Kelet-Közép-Európában Lendület Kutatócsoport közös meghívására Szegedre és Budapestre látogat Pablo Toribio Pérez (Centro de Ciencias Humanas y Sociales, Instituto de Lenguas y Culturas del Mediterráneo y Oriente Próximo, Departamento de Estudios Griegos y Latinos), Martin Seidel ‘Origo et fundamenta religionis christianae’ című alapvető teológiai művének egyik kiadója. Seidel jelentős hatással volt az 1620-as években Péchi Simonra és az erdélyi szombatos mozgalomra.

Szegedi előadásaira előadásaira minden érdeklődőt várunk a
Sík Sándor irodalmi olvasóba:

2018. február 5. hétfő 18 óra:

Christoph Sand and Benedykt Wiszowaty: posthumous conversations on ancient heretics (a késő 17. századi antitrinitárius historiográfia korai egyháztörténeti reflexiói)

2018. február 6. kedd 18 óra:

Seidel’s Origo: a paradoxical way into the Radical Enlightenment
címmel Martin Seidel Origo et fundamenta religionis christianae c. művének kiadójaként a szöveg eszmetörténeti jelentőségéről tart előadást.

2018. február 7. szerda 18 óra:

The antitrinitarianism of Isaac Newton’s General Scholium reconsidered címmel Newton latin kéziratát mutatja be.

2018. február 8-án Budapesten tartunk kötetbemutatót és előadást, melynek pontos helyét és időpontját hamarosan közöljük.

MTA - ELTE Humanism in East Central Europe fényképe.

[Részletek]

Régebbi angol irodalommal foglalkozó, PhD fokozattal rendelkező kollégát keres az ELTE BTK.

Eötvös Loránd Tudományegyetem

                           

a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Eötvös Loránd Tudományegyetem
Bölcsészettudományi Kar, Angol-Amerikai Intézet, Anglisztika Tanszék

egyetemi adjunktus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1088 , Rákóczi út 5.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az ELTE Bölcsészettudományi Kara Angol-Amerikai Intézetének Anglisztika Tanszékén végzett munkában való részvétel. Tartson gyakorlati és elméleti kurzusokat, illetve vizsgákat az anglisztika alábbi részterületeinek valamelyikén, vagy ezek valamilyen kombinációjában: • középkori és kora újkori irodalom és kultúra, • 18. és 19. századi regényirodalom, • kultúratudomány és intermedialitás, • kultúrtörténet, Lásson el további, általános jellegű irodalom- és kultúratudományi kurzusokat is (pl. “Bevezetés az irodalomtudományba”, “Szövegolvasás”), illetve szükség esetén, az intézetigazgató és a tanszékvezető felkérése alapján az Angol-Amerikai Intézeten belüli társtanszékeket segítse ki nyelvi (pl. tudományos íráskészség) és kulturális (pl. országismereti) kurzusok meghirdetésével. Oktatói feladatait a tanszékvezető által meghatározott módon, heti 12 tanórában lássa el. Önállóan vagy az illetékes tantárgyfelelős irányításával készítsen kurzusleírásokat, vegyen részt a tantárgyfejlesztés és az oktatási minőségbiztosítás feladataiban. Vezessen szakdolgozatokat a kutatási területeinek megfelelő és a tanszékvezetővel egyeztetett témakörökben. Végezzen kutatómunkát az általa művelt tudományterületen, ennek eredményeit rendszeresen publikálja, felkérésre vegyen részt a tanszéki kiadványok szerkesztésében. [Részletek]

The Early Modern Literature in Hungary Program of the Doctoral School of Literary Studies at the Eötvös Loránd University is looking for applicants to its PhD program in Early Modern Literature.

The PhD program consists of 2+2 years of doctoral studies. After the first two years, candidates must take a comprehensive exam from their specialty. The dissertation is to be finished within five years of the admission.

Our doctoral students might participate in the work of the MTA-ELTE Humanism in East Central Europe Lendület Research Group (hece.elte.hu). We are looking for candidates who would be able to cover the following fields of study: 1. Literature of the Catholic Reform in Central Europe. 2. The literature of the cities in the Carpathian basin. Dissertations can be submitted in English, or Hungarian. In case of interest, please contact Farkas Gábor Kiss (kiss.farkas@btk.elte.hu) well in advance about your field of studies and the possible topic of your dissertation.

Students from the member states of the EU and admitted to the state financed branch of the program receive a monthly stipend for 48 months (at present 140.000 HUF in the first two years, 180.000 HUF in the second two years). Students from outside the EU may apply for funding from the Stipendium Hungaricum foundation (http://studyinhungary.hu/…/call-for-applications-2018-2019.…; the deadline for the non-EU application is February 16, 2018!)

The deadline for the the application is April 20, 2018 (http://www.btk.elte.hu/phd/felveteli).

[Részletek]

Az ELTE BTK Irodalomtudományi Doktori Iskolájának Magyarországi barokk programja felhívást hirdet doktori (PhD) képzésére

A doktori képzés 2+2 éves; az első két évet komplex vizsga zárja, amelynek letétele után a jelölt folytathatja kutatásait. A doktori értekezés befejezésére a kezdéstől számítva öt év áll rendelkezésre.

A doktori képzés alatt a jelölt részt vehet az MTA-ELTE Humanizmus Kelet-Közép-Európában Lendület kutatócsoport munkájában. A jelenlegi fő kutatási területek: 1. a katolikus megújulás irodalma latinul és magyarul Magyarországon és Közép-Európában (ajánlott nyelvtudás: magyar, latin, közép-európai nyelvek). 2. A városok irodalma a 17. században a Kárpát-medencében (ajánlott nyelvtudás: latin, német). A kutatási terület pontos megbeszéléséhez kérjük, vegye fel a kapcsolatot jóval a jelentkezési határidő előtt a program vezetőjével, Kiss Farkas Gáborral (kiss.farkas@btk.elte.hu).

A doktori képzés ideje alatt a támogatott képzésre felvett hallgatók állami ösztöndíjat kapnak, melynek összege jelenleg havonta 140.000 Ft az első két évben, 180.000 Ft a második két
évben.

A jelentkezés határideje: 2018. április 20. További részletek az ELTE BTK doktori képzésének oldalán (http://www.btk.elte.hu/phd/hirek) találhatók.

[Részletek]

3 Postdoctoral Positions at Centre for Medieval Literature (SDU and University of York)

The Centre for Medieval Literature (CML) at the University of Southern Denmark (SDU, Odense) and the University of York invites applications for a total of three postdoctoral positions. (It is possible to apply to both universities with the same research plan, but you must make separate applications following the procedures of each institution.)

The position available at the University of Southern Denmark (Department of History) is a 3-year post with a start date of September 1, 2018.

The two positions available at the University of York (Department of English and Related Literature) are 2 year, 11-month posts with a start date of September 1, 2018. Applications to York need to be made through the University of York system and will be advertised in due course.

The CML’s research is interdisciplinary and multilingual, combining literary study with history, history of art, history of science, and other disciplines. We cover a broad range of topics addressing texts within and, especially, beyond the established medieval literary canons. The CML works to establish theoretical models for the study of medieval literature in a European scale. Our research is organised in three main research strands: Imperial Languages, Canon and Library, and Transformations and Translocations.

Successful candidates will be committed to 1) high quality research 2) collaboration which unites scholarship across disciplines and languages, 3) creating a shared research environment across both universities, and 4) situating their research within a wider European framework. [Részletek]