Theca

THECA – A középkori magyarországi könyvkatalógusok és könyvjegyzékek adatbázisa

CATALOGI ET INVENTARIA BIBLIOTHECARUM MEDII AEVI REGNI HUNGARIAE

Adatbázisunk célkitűzése, hogy magába foglalja a középkori (1000-1526) királyi Magyarország területéről fennmaradt könyvjegyzékek szövegközlését, illetve rövid leírást nyújtson tartalmukról.

Az adatbázis két formában érhető el:

1. Egyrészt teljes dokumentumként, időrend szerint rendezve letölthető. Előkészületben van az adatbázis könyv formájában történő közzététele.

2. Kereshető adatbázisként itt.

Az adatbázis 2011-2016 között készült az OTKA PD-104316 számú projektjének támogatásával.

Szerkesztette: Kiss Farkas Gábor

Szerkesztő munkatárs: Farkas Flóra

Adatbázis-kivitelezés: Simon Zsolt

A szerkesztésben részt vettek: Bartók Zsófia, Gubovics Katalin, Smrcz Ádám, illetve az ELTE BTK régi magyar irodalmi szemináriumának hallgatói (Balga Nóra, Bessenyei Máté, Bódis Bernadett, Erdei Emese, Horváth Zsuzsanna, Hrozik Adél, Jankovics Julianna, Kanja Nada, Lantos Piroska, Szabó Vivien, Takács Dóra, Takács Karolina, Tóth Anna, Vavrovics Máté). Külön köszönjük Kuffart Hajnalka (PPKE), Majorossy Judit (Univ. Wien), Stjepan Razum (Zágráb, Érseki Levéltár) segítségét, valamint az Országos Széchényi Könyvtár, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Könyvtára és a Veszprémi Érseki Levéltár által nyújtott támogatást. Kiegészítéseket, javításokat szívesen fogadunk a kiss.farkas@btk.elte.hu címen.