Címlap

HISTORY OF SCHOLARLY NETWORKS IN EARLY MODERN EUROPE

HISTORY OF SCHOLARLY NETWORKS IN EARLY MODERN EUROPE

This research project led by Farkas Gábor Kiss aims at creating a center of expertise for the history of scholarly networks in the early modern Europe, a period traditionally described as one of great cultural discontinuity and renewal. By reconstructing the communication process between Hungary and the rest of Europe in the early modern age with digital tools, and by examining important agents of knowledge (including Johannes Sambucus, György Enyedi, János Apáczai Csere), the project aims at challenging stereotypical descriptions of the European „center and periphery” and it will cast new light on themes of central relevance in the pre-modern world. The central research aim of the team will be to prepare and edit an English-language encyclopedia of humanistic authors and works from the historical Kingdom of Hungary in the period between 1420 and 1620, which will be published as a volume of the prestigious Verfasserlexikon series. The individual case studies within the larger research framework will be presented in five monograph-length studies and source editions (including the Latin Works of János Apáczai Csere; the Sermons of György Enyedi, vol. 1-2, the Commonplace books in early modern Hungary – catalog and study, and the Letters of Johannes Sambucus).

 

 

Published volumes

 

 Essay volumes

 

A reformáció és a katolikus megújulás latin nyelvű irodalma, szerk. Békés Enikő, Kasza Péter, Kiss Farkas Gábor, Lázár István, Molnár Dávid (MTA ITI - MTA-ELTE HECE: Budapest, 2019).    

Átfedések: Szövegalkotás a 16-18. századi irodalomban, szerk. Kiss Farkas Gábor, Maczák Ibolya (MTA–PPKE Barokk Irodalom és Lelkiség Kutatócsoport, MTA–ELTE Humanizmus Kelet-Közép-Európában Lendület Kutatócsoport: Budapest, 2019). 

A könyv és olvasója : A 14–16. századi könyvkultúra interdiszciplináris megvilágításban, szerk. Fábián Laura, Lovas Borbála, Haraszti Szabó, Péter, Uhrin Dorottya (MTA-ELTE Humanizmus Kelet-Közép-Európában Lendület Kutatócsoport, Budapest, 2018).

Scientiarum miscellanea : Latin nyelvű tudományos irodalom Magyarországon a 15–18. században, szerk. Kasza Péter, Kiss Farkas Gábor, Molnár Dávid (Lazi: Szeged, 2017).

The art of memory in late medieval Central Europe (Czech Lands, Hungary, Poland), eds. Farkas Gábor Kiss, Lucie Dolezalová, Rafał Wójcik (L'Harmattan: Budapest - Paris, 2016).

Enyedi 460 : Tanulmánykötet Enyedi György születésének 460. évfordulójára rendezett kamarakonferencia előadásaiból, szerk. K. Kaposi Krisztina, Lovas Borbála (MTA-ELTE Humanizmus Kelet-Közép-Európában Lendület Kutatócsoport: Budapest, 2016).

 

Books: 

 

Áron Orbán: Born for Phoebus. Solar-astral Symbolism and Poetical Self-representation in Conrad Celtis and his Humanist Circles (Wien: Praesens Verlag) 2018.

 

Text editions: 

 

Enyedi György prédikációi 1., sajtó alá rend. Lovas Borbála (MTA-ELTE HECE - Magyar Unitárius Egyház: Budapest, 2016).

Enyedi György prédikációi 2., sajtó alá rend. Lovas Borbála (MTA-ELTE HECE - Magyar Unitárius Egyház: Budapest, 2017).

Enyedi György prédikációi 3., sajtó alá rend. Lovas Borbála (MTA-ELTE HECE - Magyar Unitárius Egyház: Budapest, 2018).