HECE

MTA ELTE | LENDÜLET RESEARCH GROUP | HUMANISM IN EAST CENTRAL EUROPE

?>

Nyelvemlékek, kódexek és régi könyvek nyomában Kutatók Éjszakája

Kiállítással és konferenciával várjuk az érdeklődőket a Kutatók Éjszakáján.

2018. szeptember 28., péntek, 18:00–20:00, Országos Széchényi Könyvtár, 1014 Budapest, Szent György tér 4-5-6.

A képen a következők lehetnek: dohányzás

Hogyan élik túl az évszázadokat a régi nyelvemlékek, kódexek, könyvek? Miről mesélnek lapjaik a szakértőknek és rajtuk keresztül a nagyközönségnek? Mi a történetük? Hogyan kerülnek a közgyűjteményekbe, és mit tehetünk értük? Ilyen és ehhez hasonló kérdésekre keresik a választ az est szakértő előadói, miközben az érdeklődők megtekinthetik a nemrég felfedezett nyelvemléket, valamint a második világháború viszontagságaiból megmenekülő, egykor a legrégibb magyar énekeskönyv elpusztult kódexével egybekötött, 1559-es világtörténetet.

Lauf Judit (Országos Széchényi Könyvtár): Nyelvemlék a sorok között „ékes tartóba”

Lehet-e még nyelvemléket találni? Milyen nyelven gondolkodott egy 16. századi klerikus? Sok egyéb mellett ezeket a kérdéseket veti föl egy liturgikus nyomtatott könyv sorai között megbúvó, legújabban felfedezett nyelvemlékünk. Vizsgálni fogjuk, hogy a díszes budai kötésben fennmaradt pálos misekönyv milyen válaszokat kínál e furcsa kérdésekre. Kideríthető-e annak a korai magyar nyelvű szöveget beíró szerzetesnek a kiléte?

Boér Hunor (Székely Nemzeti Múzeum): Cantio iucunda (egy kiállításról)

1945 május 29-én a zalaegerszegi vasútállomás bombázását a sepsiszentgyörgyi Székely Nemzeti Múzeum 25 855 menekített okiratából és könyvéből három élte túl, köztük Székely Estván egy krakkói, 1559-es Chronicája, amely Kis Böndi János vasutasnak köszönhetően menekült meg, és most az Országos Széchényi Könyvtár által restauráltan kerülhet haza tulajdonosához. [Részletek]

HUMANISTICA LOVANIENSIA

Journal of neo-latin studies

The Fall 2018 issue (volume 67.2) of HL has just been published online.
You can read and download all articles for free on humanistica.be.

Table of Contents:

ARTICLES

– Maria Teresa Laneri, Su tre corrispondenti di Marcantonio Sabellico. Proposte di identificazione (237-256)

– Stefan Weise, Alter Theocritus? Joachim Camerarius’ griechische Supplemente zu Theokrits Herakliskos und dem sogenannten Herakles leontophonos (257-299)

– Kevin Bovier, Ange Cappel et l’Agricola de Tacite. Une traduction ancrée dans son époque (301-341)

– Robert Offner, Peter Pauly, Briefe von Thomas Jordanus von Klausenburg an Carolus Clusius (343-378)

– Lindsay G. Gibson, John Kuhn, James Leeke, George Herbert, and the Neo-Latin Contexts of The Church Militant (379-425)

– Stuart M. McManus, Classica Americana. An Addendum to the Censuses of Pre-1800 Latin Texts from British North America (427-467)

MISCELLANEA

– Mikhail Shumilin, Two Textual Notes on Maffeo Vegio’s Antonias (469-472)

– Luigi Silvano, An Admirer of Beccadelli’s Hermaphroditus: Antonio da Pescia (473-477)

NEO-LATIN STUDIES ARE COMING HOME! A half-century after the first IANLS conference was organized in Leuven, in August 2021 the Congress of the International Association for Neo-Latin Studies will again be hosted by the Seminarium Philologiae Humanisticae. For more information please visit ianls2021.com.

[Részletek]

Teológia és antropológia Konferencia Vidrányi Katalin emlékére

2018. szeptember 21-22., ELTE BTK, Múzeum krt. 4-8, A épület, 330-as terem.

Szeptember 21., péntek
10.00-10.45 Somos Róbert: Órigenész Zsoltár-homíliáinak teológiája
10.45-11.30 Bugár M. István: Napba nézni: egy metafora története és a teológiai episztemológia
11.30-11.45 szünet
11.45-12.30 Bene László: Nüsszai Gergely az emóciókról
12.30-13.15 Geréby György: Apologia pro Augustino
13.15-14.30 ebédszünet
14.30-15.15 Heidl György: Ágoston az elhunytak miatti szomorúságról
15.15-16.00 Kendeffy Gábor: Szent Ágoston a szexualitásról
16.00-16.45 Gábor György: Szent Ágoston antijudaizmusa
16.45-17.15 szünet
17.15-17.45 Ferencz Sándor: Az a bizonyos „karosszék”. (Hitelesség, személyesség, ízlés)
17.45-18.00 Könyvbemutató

Szeptember 22., szombat
10-10.45 Németh Csaba: Szent Ágoston és Richardus Rufus, Areopagita és Thomas Gallus: egy ágostoni közhely átalakulása
10.45-11.30 Perczel István: Nesztoriosz, Küroszi Theodorétosz és követőik, avagy hogyan rejtsük el meggyőződésünket az üldöztetés idején?
szünet 11.30-11.45
11.45-12.30 Schmal Dániel: Szent Ágoston és a modernitás
12.30-13.15 Molnár Péter: Scientia politica Dominicus Gundisalvi De diuisione philosophiae- jában
13.15-14.30 ebédszünet
14.30-15.15 Almási Gábor: Themisztiosz toleranciagondolata a 16. században
15.15-16.00 Szegedi Nóra, “Antropológiai fordulat”: Vidrányi Katalin Kant-értelmezésének és teológiai elképzeléseinek összefüggése
16.00-16.45 Tatár György: Az Elvarázsolt Völgy
16.45-17.15 szünet
17.15–17.45 Thuróczy Gergely: Emlékek szubjektív origója. A Tanárnőről, negyed évszázad múltán [Részletek]

Hamlet in Wittenberg: Civic and Princely Education

Az MTA BTK Filozófiai Intézete tisztelettel meghív minden érdeklődőt nemzetközi konferenciájára, melynek címe:

Hamlet in Wittenberg: 
Civic and Princely Education in Early Modern Europe

Időpont: 2018. szeptember 28-29.
Helyszín: MTA BTK Filozófiai Intézet
HTK, Tóth Kálmán utca 4., 7. emelet, B.7.16

Keynote előadók:
James Hankins (Harvard University)
Jan Waszink (Leiden University)

Részletes program: https://hamlet-in-wittenberg.webnode.hu/programme/

Mindenkit szeretettel várunk!
MTA BTK Filozófiai Intézet

[Részletek]

Felhívás a XXXIV. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Humán Tudományi Szekciójában való részvételre

1. Általános információk, rendezők

A rendezvény szervezője: Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar A Szekció honlapjának címe: humanotdk2019.elte.hu A Szekció e-mail címe: humanotdk2019@btk.elte.hu
A rendezvény időpontja: 2019. április 24-26.
Dr. Nagy Balázs | egyetemi docens, kari TDT-elnök Középkori és Kora Újkori Egyetemes Történeti Tanszék E-mail: nagy.balazs@btk.elte.hu
Dr. Vadas András | egyetemi tanársegéd Középkori és Kora Újkori Egyetemes Történeti Tanszék E-mail: vadas.andras@btk.elte.hu
Seres Dániel | PhD-hallgató E-mail: dseres@caesar.elte.hu
Fésű Anna Magdolna | egyetemi hallgató E-mail: annamagdolna@caesar.elte.hu
Az Országos Tudományos Diákköri Tanács, a Humán Tudományi Szakmai Bizottság, valamint a rendező Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kara ezúton meghirdeti a XXXIV. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Humán Tudományi Szekcióját, az alábbi felhívásban szereplő feltételek mellett.
A XXXIV. OTDK Humán Tudományi Szekciójában való részvétel és nevezés feltételeit a XXXIV.OTDK központi felhívása, valamint a Humán Tudományi Szakmai Bizottság jelen felhívása tartalmazza.

2. Részvételi feltételek

2.1. Részvételre jogosultak köre

A XXXIV. OTDK-n azok a pályamunkák és szerzőik (amennyiben a pályamunka többszerzős, úgy valamennyi szerző) vehetnek részt, amelyek és akik megfelelnek a XXXIV. Országos Tudományos Diákköri Konferencia központi felhívásában foglalt feltételeknek (részletek a XXXIV. OTDK központi felhívásának 2. számú mellékletében).
A külhoni egyetemista és főiskolás önképzőkörösök a magyarországiakéval azonos szakmai feltételekkel vehetnek részt a XXXIV. OTDK-n. Ennek részleteit a XXXIV.
[Részletek]

Az MTA állásfoglalása az ITM innovációs koncepciójáról és javaslatai a benyújtott költségvetési törvénytervezettel kapcsolatban

“A Magyar Tudományos Akadémia állást foglalt az Innovációs és Technológiai Minisztérium innovációs koncepciójáról, és Palkovics László miniszter kérésére saját javaslatokat fogalmazott meg a benyújtott költségvetési törvénytervezettel kapcsolatban. Az állásfoglalást és a javaslatokat az MTA június 29-én elküldte a miniszternek, majd eljuttatta az Országgyűlés Költségvetési Bizottságának és Kulturális Bizottságának is. Az állásfoglalást és a javaslatokat teljes terjedelmükben közöljük.”

Részletek:

http://mta.hu/mta_hirei/az-mta-allasfoglalasa-az-itm-innovacios-koncepciojarol-es-javaslatai-a-benyujtott-koltsegvetesi-torvenytervezettel-kapcsolatban-108867

 

Kapcsolódó kép [Részletek]

Appel à communication – Les échanges humanistes dans les provinces du Nord pendant la Renaissance

“Appel à communications pour le colloque international de Saint-Omer, du 7 et 8 juin 2019, organisé conjointement par le Centre de Recherche et d’Études Histoire et Sociétés (EA 4027 CREHS – université d’Artois), et la Communauté d’Agglomération du Pays de Saint-Omer (CAPSO) représentée par sa Bibliothèque et son Université Populaire. Date limite : 31 octobre 2018.

Ce colloque s’inscrit dans le cadre du programme de recherche pluridisciplinaire : La Renaissance dans les Provinces du Nord, coordonné depuis 2015 par Charles Giry-Deloisonet Laurence Baudoux, et dans la continuité des journées d’études annuelles organisées au sein de ce programme à l’université d’Artois.

En ce sens, le propos de cette rencontre est d’interroger les diverses manifestations de la Renaissance dans les Anciens Pays Bas aux XVIe et XVIIe siècles, touchant les principaux champs des humanités (philosophie, lettres et arts), et en se concentrant plus particulièrement sur les échanges, rencontres et associations entre les différents acteurs de cette renaissance culturelle.”

https://www.irht.cnrs.fr/?q=fr/agenda/appel-communication-les-echanges-humanistes-dans-les-provinces-du-nord-pendant-la-renaissance

[Részletek]