HECE

MTA ELTE | LENDÜLET RESEARCH GROUP | HUMANISM IN EAST CENTRAL EUROPE

?>

Szövegalkotás a 16–18. századi irodalomban műhelykonferencia

ÁTFEDÉSEK

2019. február 7.

MTA – ELTE Humanizmus Kelet-Közép-Európában Lendület Kutatócsoport

MTA – PPKE Barokk Irodalom és Lelkiség Kutatócsoport
Sophianum, Budapest VIII. kerület, Mikszáth Kálmán tér 1., II. em. 204.

PROGRAM

10.00 MEGNYITÓ: P. Vásárhelyi Judit, Kiss Farkas Gábor
1. SZEKCIÓ – Elnök: P. Vásárhelyi Judit
10.15 Farkas Flóra: Újraértelmező kompiláció Paul Wann Tractatulus de chorea… című művében
10.35 Kiss Farkas Gábor: Kompiláció a humanista latin prédikációirodalomban: két példa a 16. század közepéről
10.55 Sebestyén Ádám: „Egyik írást az másikkal erősítvén” – Kompiláció és forráshasználat Bornemisza Péter prédikációiban
11.15 VITA

EBÉDSZÜNET

2. SZEKCIÓ – Elnök: Kiss Farkas Gábor
13.00 Szelestei N. László: Prédikációra készülés a kora újkorban
13.20 Bajáki Rita: Kompiláció a 16. századi imakönyveinkben (?)
13.40 Lovas Borbála: Bibliai történetek a 16. században
14.00 VITA

SZÜNET

3. SZEKCIÓ – Elnök: Hargittay Emil
14.30 Réger Ádám: Bűnbánati zsoltárok Vásárhelyi Canisius-fordításában
14.50 Báthory Orsolya: „Audi Luthere…” – Luther és az ördög disputája Pázmány műveiben
15.10 Kovács Eszter: A cseh és a magyarországi lelkiségi irodalom átfedései a 17. században
15.30 Maczák Ibolya: Stankovátsi Leopold és Pázmány-kompilációi
15.50 VITA
ZÁRSZÓ: Maczák Ibolya

Glacie circumdatus uror – Der neulateinische Petrarkismus

EmblemDie internationale Tagung “Glacie circumdatus uror – Der neulateinische Petrarkismus” widmet sich dem bislang wenig beachteten Phänomen des ‘neulateinischen Petrarkismus’, d.h. der Aneignung petrark(ist)ischer Dichtung in der neulateinischen Literatur, ist von der Forschung bislang nur im Ansatz beachtet worden.

Donnerstag, 24.1.2019
Veranstaltungsort: Hörsaal VIII
18.00–18.30 Grußworte
Prof. Dr. Volker Kronenberg, Dekan der Philosophischen Fakultät
Prof. Dr. Marc Laureys, Sprecher des CCT
PD Dr. Beate Hintzen, Alexander Winkler

Abendvortrag
18.30–19.30: Michael Bernsen (Bonn): Anthropologische Reflexionen im europäischen Petrarkismus
anschließend Weinempfang

Freitag, 25.1.2019

I. Der neulateinische Petrarkismus in der Romania
10.00–10.45 Gernot Michael Müller (Eichstätt): Zwischen Synthese und Ausdifferenzierung. Anmerkungen zur lateinischen Petrarca-Rezeption in der Florentinischen Liebeslyrik nach Cristoforo Landino
10.45–11.30 Christoph Pieper (Leiden): The challenge of Petrarch’s legacy: The innamoramento in selected elegiac corpora of the Italian 15th century
11.30–12.15 Iris Sticker (Bonn): Petrarkistisches in den lusus pastorales
12.15–14.15 Mittagspause
14.15–15.00 Giacomo Comiati (Oxford): Translating Petrarch’s sonnets in Latin in Sixteenth-Century Italy: Some Linguistic, Stylistic, and Rhetorical Considerations
15.00–15.45 Carolin Anna Giere (Göttingen): Laura reloaded? Die Lucina des Paveser Dichters Albrisius
15.45–16.15 Kaffeepause
16.15–17.00 Beate Hintzen (Bonn): Die Veneres Blyenburgicae (1600) oder die Zähmung petrarkistischen Blütentreibens in der geordneten Anlage eines Renaissance-Gartens
17.00–18.30 Runder Tisch zum Neulateinischen Petrarkismus

Samstag, 26.1.2019

Veranstaltungsort: Raum Alte Kirchengeschichte des Evangelisch-Theologischen Seminars (2. [Részletek]

VII. Várostörténeti Konferencia – Felhívás

VÁROS ÉS HATALOM
A városok jogi helyzete, országrendisége
és hatalmi reprezentációja a közép- és kora újkorban

Budapest, 2019. november 13–14.

A szabad királyi városok felemelkedése, a városi privilégiumok megszerzése mellett a szabad királyi városi lét kiemelkedően fontos tényezője volt a városok rendként való elismerése és működése. A vita, amely főként Kubinyi András és Gerics József között alakult ki, azt a fontos kérdést feszegette, hogy vajon a 16. század első negyedéig a Magyar Királyság városai rendelkeztek-e egyáltalán országrendiséggel? E problémafelvetés egyben megkérdőjelezte azt is, hogy a szabad királyi városok kifejezés egyáltalán helytálló-e a késő középkor időszakában Magyarországon – akkor, amikor Európa számos államában a polgárság már egyre erősebb politikai szerepet játszott.
Ezt követően a Magyar Királyság betagozódása az éppen ekkor kialakuló Habsburg Monarchiába jelentős változásokat hozott a magyarországi városok rendiségében. Ekkortól a városok a rendek biztos tagjává váltak, és mint az utolsónak csatlakozottakkal szokott történni: nem sok tekintélyük volt. Közhely, hogy a negyedik rend a magyarországi diétákon mennyire csekély befolyással bírt. E közhely egyben meg is bélyegezte a városok szerepét a belpolitikai vitákban: szerepük érdektelen, unalmas, a 18. századtól az udvar kiszolgálói, a Magyar Királyság „önállóságában” szerepet nem játszhattak, sőt!
E kép az utóbbi években kezd megváltozni. Az e témakörben végzett kutatások ugyan nem vitatják, hogy a városok a diéták vitáiban jóval fontosabb szerepet játszottak volna, de érdekvédelmük hatékonysága a korábbi negatív képpel szemben jóval nagyobbnak bizonyult, főként a 16-17. [Részletek]

Könyvbemutató: A könyv és olvasója

Könyvbemutató:
A könyv és olvasója 
A 14–16. századi könyvkultúra interdiszciplináris megvilágításban

A könyvbemutatót megnyitja: Kiss Farkas Gábor
A könyvet bemutatja: Klaniczay Gábor

„A Magyar Királyság 14–16. századi könyves történetét illetően egy-egy alapvető katalógus, kézikönyv megjelenése vagy kutatási szakasz lezáródása után több alkalommal jelent meg tanulmánykötet, követve módszertanában a megelőző kutatási szakaszt, vagy éppen figyelve a világban megjelent újabb interpretációs lehetőségekre. A most kézben tartott könyv egyes tanulmányai gondosan számot adnak saját tárgyuk kutatástörténetéről is. Kötetünk címében interdiszciplináris megközelítést ígér. A cél meg is valósult, ugyanakkor az egyes írások más és más módszertant helyeznek vizsgálódásuk középpontjába. Adódik ez a tanulmányok eltérő tárgyából, és a háttérben lévő eltérő forrásadottságokból is. Ami mindenképpen közös bennük, az az, hogy együtt szemlélik az Árpád-kort követő időszakot, egészen a 16. század végéig.” (Monok István)

A könyvbemutató időpontja: 2018. december 12., 17.00
A könyvbemutató helyszíne: ELTE BTK, Kari Tanácsterem (1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A, mfszt.)

 

A képen a következők lehetnek: szöveg [Részletek]

Subaric: The Author and His Prophet – Keresztury and Eleutherius

Lav Subaric
(Ludwig Boltzmann Institute for Neo-Latin Studies, Innsbruck):
The Author and His Prophet
Joseph Keresztury and Eleutherius Pannonius
2018. november 21., szerda, 15:45 óra
ELTE BTK, Budapest, Múzeum krt. 4/A, 329.

After the death of the Habsburg Emperor Joseph II in February 1790, the long-simmering resentments against his rule, especially in Hungary, found an outlet in frenzied political activism, accompanied by a publishing activity unprecedented in the Habsburg lands. Among the countless books, articles and pamphlets on politics, national identity, current affairs etc. there is a trilogy, written by Joseph Keresztury (1739–1794), the former editor of the Viennese Latin newspaper Ephemerides Vindobonenses, which consists of one Lucianic dialogue and two novels. Connected through the person of a narrator, the Hungarian prophet Eleutherius Pannonius, they offer an analysis of Joseph’s reign, a vision of a utopian Hungary as an instruction for the delegates gathering at the Diet, and a polemical defence of Hungarian traditions and rights.
The talk will analyse the background, content and style of Keresztury’s works, especially the less well known last part of the trilogy, Eleutherii Pannonii Mirabilia Fata from 1791, which offers a combination of exalted prophetic language, highly topical content and burlesque situations, all embedded in an elaborate literary device of a long-lost manuscript accompanied by a learned commentary. [Részletek]

„Migration der Handschriften”

“A kéziratok vándorlása”

2018. október 21-25. között, vasárnaptól csütörtökig tartottuk meg a „Migration der Handschriften” című tanulmányi workshopot a Bécsi Egyetem és az ELTE BTK magyar szakos BA-, MA-, és tanárszakos hallgatóinak részvételével, az Osztrák-Magyar Akció Alapítvány és Bécsi Egyetem anyagi támogatásával. A workshopon az ELTE-t 8 magyar, illetve Közép-Európa-szakos hallgató, a Bécsi Egyetemet pedig 5 magyar, ill. germanisztika szakos hallgató képviselte.

További részletek: https://btk.elte.hu/content/a-keziratok-vandorlasa-migration-der-handschriften.t.3557?fbclid=IwAR1Q4l7lbzTPUZRQvXy3TpV7fevkemjfMqFuaASjktQAvzgIowiKzarIjjI

 

[Részletek]

Viiding: Humanist Neo-Latin Literature in 16th century Livonia

Kristi Viiding
(Estonian Academy of Sciences Under and Tuglas Literature Center):

Humanist Neo-Latin Literature in 16th century Livonia: Genres, Topics, Contexts
2018. november 7., szerda, 15:45 óra
ELTE BTK, Budapest, Múzeum krt. 4/A, 329.
Livonia (Old Livonia or Terra Mariana; nowadays Estonia and Latvia) was one of the last European regions where humanism was introduced – not before the 16th century and even then very slowly. It was established earlier and more systematically even in the Scandinavian countries. The reason for that was the political and military situation in Livonia: the early Protestant Reformation in the cities in the 1520s, the Nordic hundred years war (1558–1661) and the splitting of the area under different political authorities (Northern Estonia belonged to Protestant Sweden from 1561 to 1710; Estonian islands to Protestant Denmark from 1561 to 1645, Southern Estonia and Latvia to the Catholic Poland from 1561 to 1621/25). Thus, the literary culture, incl. the humanist Neo-Latin literature had the remarkable colonial character and it was supported by the Swedish, Danish or Polish central power, respectively. From among the foreign powers interested in the area, only Russia took no interest in the cultural and clerical development of the region. Secondly, humanism was an urban phenomenon in Livonia mainly spread in the towns and cities that belonged to the Hanseatic League and/or had the bishopric residence in the Mediaeval times: Riga, Wenden (Cesis); Reval (Tallinn), Dorpat (Tartu), Hapsal (Haapsalu), etc. [Részletek]

The Institute of Jewish Studies and the Institute of Historical Theology at the University of Bern invite applications for three PhD positions

(1) Jewish Studies or Classics
(2) and (3) Theology, Classics or History
The three positions are funded by the Swiss National Science Foundation SNF and are part of the larger “Sinergia” research project “Lege Josephum: Ways of Reading Josephus in the Latin Middle Ages”, co-directed with the Classics department.

Position 1, Jewish Studies or Classics:
The successful candidate will write a dissertation on the use of Latin sources in the 10th century historiographical work Yosippon. Candidates must hold an MA degree in Jewish Studies, Classics or an affiliated field and demonstrate thorough knowledge of both Latin and (biblical) Hebrew.

Positions 2 and 3, Theology, Classics, Medieval Latin or History:
The successful candidates will write a dissertation on the use and interpretation of Josephus in historiographical works by the Circle of St Victor: in Petrus Comestor’s Historia scholastica (Position 2) and in the crusader chronicles of the 12th century (Position 3). Candidates must hold an MA degree in Theology, Classics, or History and demonstrate thorough knowledge of Latin.
The annual salaries for each position range from CHF 47’040 to CHF 50’040. The appointment will begin on July 1, 2019, or shortly thereafter. Applications should be submitted in German or English and should contain a cover letter, a curriculum vitae, as well as a sample of academic writing (one pdf-file).

[Részletek]

An exciting conference in Bonn, Jan 24-26, 2019

Glacie circumdatus uror – Der neulateinische Petrarkismus
Internationale Tagung an der Universität Bonn,

24.-26.1.2019
Donnerstag, 24.1.2019
Abendvortrag
1815-1945
Prof. Dr. Michael Bernsen (Bonn): Der Petrarkismus als europäischer Gründungsmythos

Freitag, 25.1.2019
900-915
Begrüßung
I. Der neulateinische Petrarkismus in der Romania
915-1000
Gernot Michael Müller (Eichstätt): Überbietende Synthesen. Petrarca und die neulateinische Dichtung in Florenz zwischen Landino und Naldi
1000-1045
Christoph Pieper (Leiden): Petrarkismus: Mediävismus oder Klassizismus? Das innamoramento in ausgewählten elegischen Corpora des 15. Jahrhunderts
1115-1200
Iris Sticker (Bonn): Petrarkistisches in den lusus pastorales
1200-1245
Giacomo Comiati (Oxford): Tradurre in latino i Fragmenta di Petrarca nell’Italia del Cinquecento: Alcune considerazioni linguistiche, stilistiche e retoriche
1500-1545
Alexander Winkler (Bonn): Petrarkistische Gedichtzyklen in der lateinischen Lyrik des italienischen Cinquecento

II. Fallbeispiele petrarkistischen Dichtens
1545-1630
Studentische Impulsreferate: Fallbeispiele petrarkistischen Dichtens in der neulateinischen
Literatur
III. Der neulateinische Petrarkismus im deutsch-niederländischen
Kulturraum
1700-1745
Beate Hintzen (Bonn): Die Veneres Blyenburgicae (1600) oder die Zähmung petrarkistischen Blütentreibens in der geordneten Anlage eines Renaissance-Gartens
Abendvortrag
1815-1945
Wilhelm Kühlmann (Heidelberg): Liebeskasuistik und Petrarkismus. Zur erotischen Lyrik des Vincentius Fabricius (1612-1667)

Samstag, 26.1.2019
930-1015
Claudia Wiener (München): Petrarca-Rezeption in Celtis’ Amores
1015-1100
Thomas Gärtner (Köln): Antikisierung und Konfessionalisierung Petrarcas bei Joseph
Justus Scaliger und Martin Crusius
1130-1215
Katharina Kagerer (Göttingen): Spuren des Petrarkismus in der geistlichen Dichtung Jacob
Baldes SJ?

[Részletek]

Migration der Handschriften Workshop für Studierenden der Eötvös Loránd Universität Budapest und der Universität Wien

22. Oktober 2018 / Montag
9.45–13.00
Universität Wien, Hörsaal 1, Hauptgebäude, Tiefparterre / Stiege 1, Hof 1

Farkas Gábor Kiss (MTA-ELTE HECE)
Wissenstransfer und Klosternetzwerke im Spätmittelalter. Einführung zum Workshop ‘Migration der Handschriften’

Christine Glaßner (ÖAW, IMAFO, Abteilung Schrift- und Buchwesen)
Mittelalterliche Handschriften in Österreich heute und morgen

Martin Haltrich (Bibliothek Stift Klosterneuburg)
Konkurrenz und Kooperation. Die österreichischen Klöster und ihre Narrative im Hochmittelalter

Gábor Sarbak (Res Libraria Hungariae, MTA-OSzK)
Pálos kéziratok Ausztriában / Die Handschriften der Pauliner in Österreich

Borbála Lovas (MTA-ELTE HECE)
Preaching from manuscripts in the printing era

15.00–16.30
Andreas Fingernagel (Österreichische Nationalbibliothek)
Die Handschriftenabteilung der ÖNB

23. Oktober 2018 / Dienstag
8:30 – ca.18.00
Exkursion zu den Stiftsbibliotheken in Göttweig und Melk

24.Oktober 2018 / Mittwoch
8:30 – ca.18.00
Exkursion zur Stiftsbibliothek Lilienfeld und Diözesanbibliothek St. Pölten

25. Oktober 2018 / Donnerstag
9:00 – ca.14.00
Exkursion zur Stiftsbibliothek in Klosterneuburg

***

Das Programm findet mit der finanziellen Unterstützung der Stiftung Aktion Österreich-Ungarn und der Universität Wien statt.

***

Kontakt:
Brigitta Pesti (Universität Wien): brigitta.pesti@univie.ac.at
Farkas Gábor Kiss (Eötvös Loránd Universität): kiss.farkas@btk.elte.hu

Nem található automatikus leírás.Nem található automatikus leírás. [Részletek]