Rólunk

Történeti értelmiségi hálózatok

Új eszközök a respublica litteraria vizsgálatára

Történeti értelmiségi hálózatok

Kutatócsoportunk az MTA Lendület-pályázatának támogatásával az 1420 és 1620 között a Magyar Királyság területén született irodalmi műveket és szerzőik értelmiségi karriermintázatait vizsgálja. Kutatásunk során több, eddig publikálatlan szöveg (Apáczai Csere János: Philosophia naturalis, Enyedi György: Prédikációk, Zsámboky János: Levelezés), valamint egy - több száz humanista szerzőt bemutató - angol nyelvű enciklopédia kiadását is tervezzük. A projekt fő célkitűzése egy angol nyelvű, a német Verfasserlexikon mintáját követő lexikon megjelentetése, amely az 1420 és 1620 között Magyarországon élt, mintegy 400-450, munkásságát latin vagy klasszikus mintákat követő népnyelven folytató szerző szövegeit, szöveghagyományát mutatja be. Ez a szöveg- és értelmiségtörténeti kutatás nyújt alapot a korabeli értelmiségi életpályák nyelvi, konfesszionális, szociológiai és karriermintázatainak feltérképezéséhez. Az eddigi összefoglalásokhoz képest új megközelítésben vizsgáljuk a műveket: alapvetően nem az alkotókat helyezzük a kutatások középpontjába, hanem a szövegek kontextusát és materiális fennmaradását, különös tekintettel arra, hogy egy-egy szerző művei hol és milyen formában, kéziratban vagy nyomtatásban maradtak-e fenn, hogyan olvasták korabeli olvasói, és ennek milyen emlékei vannak.

Kiadványaink

 

Tanulmánykötetek: 

 

A reformáció és a katolikus megújulás latin nyelvű irodalma, szerk. Békés Enikő, Kasza Péter, Kiss Farkas Gábor, Lázár István, Molnár Dávid (MTA ITI - MTA-ELTE HECE: Budapest, 2019).    

Átfedések: Szövegalkotás a 16-18. századi irodalomban, szerk. Kiss Farkas Gábor, Maczák Ibolya (MTA–PPKE Barokk Irodalom és Lelkiség Kutatócsoport, MTA–ELTE Humanizmus Kelet-Közép-Európában Lendület Kutatócsoport: Budapest, 2019). 

A könyv és olvasója : A 14–16. századi könyvkultúra interdiszciplináris megvilágításban, szerk. Fábián Laura, Lovas Borbála, Haraszti Szabó, Péter, Uhrin Dorottya (MTA-ELTE Humanizmus Kelet-Közép-Európában Lendület Kutatócsoport, Budapest, 2018).

Scientiarum miscellanea : Latin nyelvű tudományos irodalom Magyarországon a 15–18. században, szerk. Kasza Péter, Kiss Farkas Gábor, Molnár Dávid (Lazi: Szeged, 2017).

The art of memory in late medieval Central Europe (Czech Lands, Hungary, Poland), eds. Farkas Gábor Kiss, Lucie Dolezalová, Rafał Wójcik (L'Harmattan: Budapest - Paris, 2016).

Enyedi 460 : Tanulmánykötet Enyedi György születésének 460. évfordulójára rendezett kamarakonferencia előadásaiból, szerk. K. Kaposi Krisztina, Lovas Borbála (MTA-ELTE Humanizmus Kelet-Közép-Európában Lendület Kutatócsoport: Budapest, 2016).

 

Könyvek: 

 

Áron Orbán: Born for Phoebus. Solar-astral Symbolism and Poetical Self-representation in Conrad Celtis and his Humanist Circles (Wien: Praesens Verlag) 2018.

 

Szövegkiadások: 

 

Enyedi György prédikációi 1., sajtó alá rend. Lovas Borbála (MTA-ELTE HECE - Magyar Unitárius Egyház: Budapest, 2016).

Enyedi György prédikációi 2., sajtó alá rend. Lovas Borbála (MTA-ELTE HECE - Magyar Unitárius Egyház: Budapest, 2017).

Enyedi György prédikációi 3., sajtó alá rend. Lovas Borbála (MTA-ELTE HECE - Magyar Unitárius Egyház: Budapest, 2018).